Florfenikol oral lösning 10 %

Kort beskrivning:

Innehåller per ml:
Florfenikol ………………………………….100 mg.
Lösningsmedel annons……………………………….1 ml.


Produktdetalj

Produkttaggar

Beskrivning

Florfenikol är ett syntetiskt bredspektrumantibiotikum som är effektivt mot de flesta grampositiva och gramnegativa bakterier isolerade från husdjur.florfenikol, ett fluorerat derivat av kloramfenikol, verkar genom att hämma proteinsyntesen på ribosomal nivå och är bakteriostatisk.Florfenikol medför inte risken att inducera human aplastisk anemi som är förknippad med användning av kloramfenikol, och har även aktivitet mot vissa kloramfenikolresistenta bakteriestammar.

Indikationer

Introflor-100 oral är indicerat för förebyggande och terapeutisk behandling av gastrointestinala och luftvägsinfektioner, orsakade av florfenikolkänsliga mikroorganismer såsom actinobaccillus spp.pasteurella spp.salmonella spp.och streptokocker spp.hos svin och fjäderfä.förekomsten av sjukdomen i besättningen bör fastställas före förebyggande behandling.medicinering bör sättas in omgående när luftvägssjukdom diagnostiseras.

Dosering

För oral administrering.den lämpliga slutdosen bör baseras på den dagliga vattenförbrukningen.
Svin: 1 liter per 500 liter dricksvatten (200 ppm; 20 mg/kg kroppsvikt) i 5 dagar.
Fjäderfä: 300 ml per 100 liter dricksvatten (300 ppm; 30 mg/kg kroppsvikt) i 3 dagar.

Kontraindikationer

Får inte användas till galtar avsedda för avelsändamål eller till djur som producerar ägg eller mjölk för mänsklig konsumtion.
Administreras inte i fall av tidigare överkänslighet mot florfenikol.
Användning av introflor-100 oralt under graviditet och amning rekommenderas inte.
Produkten ska inte användas eller förvaras i galvaniserade metallbevattningssystem eller behållare.

Bieffekter

En minskning av mat- och vattenkonsumtionen och övergående uppmjukning av avföringen eller diarré kan förekomma under behandlingsperioden.de behandlade djuren återhämtar sig snabbt och fullständigt efter avslutad behandling.
Hos svin är de vanligaste biverkningarna diarré, peri-analt och rektalt erytem/ödem och framfall i ändtarmen.dessa effekter är övergående.

Ångerfrist

För kött:
Svin: 21 dagar.
Fjäderfä: 7 dagar.

Lagring

Förvaras under 25ºC, svalt och torrt och skyddas mot ljus.
Endast för veterinärt bruk.
Förvara utom räckhåll för barn.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Relaterade produkter