Enrofloxacin oral lösning 10 %

Kort beskrivning:

Enrofloxacin……………………………………………….100mg
Lösningsmedel ad………………………………………..1ml


Produktdetalj

Produkttaggar

Beskrivning

Enrofloxacin tillhör gruppen kinoloner och verkar bakteriedödande mot främst gramnegativa bakterier som campylobacter, e.coli, haemophilus, pasteurella, salmonella och mycoplasma spp.

Indikationer

Gastrointestinala infektioner, luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner orsakade av enrofloxacinkänsliga mikroorganismer, som campylobacter, t.coli, haemophilus, mycoplasma, pasteurella och salmonella spp.hos kalvar, getter, fjäderfä, får och svin.

Dosering och administrering

För oral administrering:
Nötkreatur, får och getter: två gånger dagligen 10 ml per 75-150 kg kroppsvikt i 3-5 dagar.
Fjäderfä: 1 liter per 1500-2000 liter dricksvatten i 3-5 dagar.
Svin: 1 liter per 1000-3000 liter dricksvatten i 3-5 dagar.
Obs: endast för kalvar, lamm och ungar före idisslare.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot enrofloxacin.
Administrering till djur med allvarligt nedsatt lever- och/eller njurfunktion.
Samtidig administrering av tetracykliner, kloramfenikol, makrolider och linkosamider.

Ångerfrist

För kött: 12 dagar.
Förpackning: 1000ml

Lagring

Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Håll utom kontakt med barn.
Endast för veterinärt bruk.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Relaterade produkter